Casestudie: Winkelcentra
De deskundigen hebben een succesvol concept ontwikkeld en de makelaarswerkzaamheden omtrent het winkelcentrum in de crisisperiode uitgevoerd
Opdracht
De opdrachtgever heeft ons gevraagd een concept voor een winkelcentrum met een oppervlakte van 45.000 vierkante meter vlak bij Moskou te ontwikkelen en na voltooiing van de bouw dit te verhuren. Het was de bedoeling om de markt tijdens de cirsispepriode te betreden was de uitvoering moeilijk maakte. Tijdens de crisisjaren waren winkelketens voorzichtig om nieuwe projecten aan te gaan en probeerden zo gunstig mogelijke contractvoorwaarden te krijgen door van het overaanbod op de markt te profiteren.
Het proces
Toen de klant zich tot ons wendde, hadden we al een aantal beslissingen genomen wat beteft de planning, maar de planningen waren niet optimaal: er waren geen belangrijke ankerfuncties, recreatiefaciliteiten en catering cluster, en verticale leidingen van nutsvoorzieningen waren inefficiënt doordacht. Na alle materialen en beperkingen van het perceel te hebben geanalyseerd, ontwikkelden we aanbevelingen voor optimalisatie. Bovendien is er een nieuw ontwerp voor de planningsbeslissingen in schematische weergave ontwikkeld en doormiddel hiervan is er een huurplan opgesteld.

Tot de belangrijkste aanbevelingen behoorden:

- het complex uit te breiden door het ondergrondse niveau te bouwen en daar een supermarkt te vestigen
- harmonische ligging van de bioscoop en inrichting van een food court
- het optimaliseren van de huurdermix

Na de eerste conceptuele fase te hebben uitgevoerd ging het team over naar het uitvoeren van makelaarswerkzaamheden . Deze fase omvatte de levering van alle huurruimten van het toekomstige complex.

Het resultaat voor de klant
Het concept heeft laten zien succesvol te zijn in het kader van complex verhuren. Er werden afspraken gemaakt met zowel de belangrijkste ankerhuurders als met de winkelgalerij. Als gevolg hiervan werd het huurplan met 20% overtroffen in vergelijking met de oorspronkelijke verwachtingen van de opdrachtgever.