Casestudie: Woning
Conceptwijziging van het wooncomplex
Opdracht
Een grote developer van comfortklasse wooncomplexen in Moskou ontwikkelde een concept voor een nieuwe bouwlocatie in het Zuidoostelijk administratief district. Gebruikmakend van de eerdere ervaringen en met het vaste schema van projectuitvoering was men van plan een standaard wooncomplex te bouwen: panelenhuizen van moderne series met een traditionele set van sociale en commerciële infrastructurele voorzieningen op de begane grond. De totale kaveloppervlakte en de toegestane bouwdichtheid zorgde voor een wooncomplex met een totale oppervlakte van 140.000 vierkante meter.

De PROSPECTA deskundigen hebben een financieel model van het nieuwe project gebouwd en boden aan alternatieve scenario's voor de positionering van het complex te testen. Het perceel lag dicht bij een metrostation en niet ver van de Derde Transportring (TTK). Zo konden potentiële bewoners snel en gemakkelijk naar het centrum van de stad reizen. Dit kan als een argument worden gezien voor een hogere positionering en extra wijzigingen in het project.

Het proces
Deskundigen stelden voor een grondige analyse van de lokale vraag te maken. Om dit te doen, hebben we enquêtes ontwikkeld en die onder de bewoners van de wijk uitgevoerd.

We ontdekten wat voor een soort leefomgeving en bijbehorende infrastructurele voorzieningen vraag naar was. Tegelijkertijd hebben de deskundigen een gedetailleerde concurrentieanalyse uitgevoerd om vast te stellen in hoeverre het aanbod van de nabij liggende complexen en complexen in aanbouw op de vraag van de toekomstige bewoners afstemt. Uit de analyse van de verkoopsnelheid van concurrerende projecten in aanbouw kwam naar voren dat projecten zonder infrastructurele voorzieningen en een adequate positionering in de business class hebben moeilijk worden verkocht en ontwikkelaars tot kortingen dwingen. De uitgevoerde studies hielpen de deskundigen verschillende scenario's voor de ontwikkeling van het project uit te werken, wat betreft de woningklasse als mede voor creëren van commerciële en sociale infrastructuur.

De tweede fase van de analyse betekende het werken met focusgroepen bestaand uit bewoners van de nabijliggende wijken die van plan waren woningen in de toekomst te kopen. Het werken met potentiële kopers hielp scenario's aan te passen. Daarna werden de resultaten door de deskundigen geanalyseerd in het kader van een flexibel financieel model van het complex. Dat hielp de vraag te beantwoorden: 'welke inhoud draagt bij aan de juiste positionering en zal de verkoopsnelheid van appartementen in vergelijking met concurrenten verbeteren?'

Het resultaat voor de klant
Volgens de aanbevelingen van de PROSPECTA deskundigen heeft de ontwikkelaar de positionering van het toekomstige complex van 'comfort' naar 'business' veranderd. Met behulp van een gedetailleerde projectberekening kon worden voorkomen dat onnodige infrastructurele voorzieningen in het complex werden opgenomen. Zo heeft de klant bijvoorbeeld van niet-vereiste ruimtes voor algemene doeleinden op de begane grond van woongebouwen afgestapt ten gunste van het creëren van moderne commerciële ruimtes in het stylobaatgedeelte.

Het liet ons ook van de traditionele normen van het gebouw binnen een woonwijk situering af te stappen en bood moderne architectonische oplossingen voor het complex. Een gedetailleerde vraagberekening gezien de voorstellen van de concurrerende projecten maakte het mogelijk om een realistisch verkoopplan en de optimale fasering van het project te ontwikkelen. Als gevolg hiervan werd het project uiteindelijk goedgekeurd en met succes op de markt gebracht.