Volledige dienstverlening
De voordelen van een volledige dienstverlening zijn de kwaliteitscontrole langs alle stadia, risicoschatting en risicobeperking, strenge financiële controle en due diligence voor de eigenaars. Elk stadium heeft zijn branchespecifieke kenmerken
Het idee
Een beleggingsanalyse in een vroeg staduim laat de uitvoerbaarheid van het idee zien. Daarbij is bewezen dat het werken in multidisciplinaire teams het meest effectief is
Het project
De belangrijkste stap is een effectief concept ontwikkelen en een gedetailleerd financieel model te bouwen
Realisatie
Voor ons is het belangrijk dat we extra veel aandacht aan de financiële controle besteden en aan de gezamenlijke inzet van alle conceptelementen
Exploitatie
Onze deskundigen kunnen de operationele efficiëntie van activa verhogen en het strategische potentieel daarvan inschatten
Het concept
Fouten die gemaakt zijn in het staduim van conceptontwikkeling kunnen de winstgevendheid van de onderneming aanzienlijk drukken. Om fouten in dit stadium te vermijden maken wij een gedetailleerd analyse van de eisen van consumenten en nemen de beste praktijken van leidende marktdeelnemers in aanmerking
Marktanalyse


De hoofdtaak is het selecteren en het analyseren van sleutelfactoren die de opeisbaarheid van het project kunnen beïnvloeden
Deskundigen aantrekken

Door de jaren heen zijn we, met het aanbieden van onze adviezen, onderdeel geworden van de professionele gemeenschap en diens leden. Zij zullen altijd bereid zijn hulp aan u aan te bieden op het gebied van bedrijfsvoering
Flink doorwerken van architectonische concepten
Flink doorwerken van architectonische concepten Al in een vroeg staduim worden de functionaliteit en de kenmerken van gebouwen bepaald, om zo het financiële model van het project te kunnen bouwen
Het financiële model
Het financiële model vormt de basis van de bedrijfsvoering. Het model geeft antwoord op de vraag hoe groot de operationele en financiële risico´s zijn. We maken zelf integrale modellen zodat ze flexibel, makkelijk te bouwen en te makkelijk te toetsen zijn. Deze modellen bevatten nauwkeurige en maximaal gevalideerde gegevens
Projecteconomie
Het financiële model bevat 8 onderdelen met ruim 100 parameters waarvan de sleutelprestatie-indicatoren (KPI) het project beïnvloeden
Scenarioanalyse
We berekenen tientallen scenario´s om het optimale projectconcept te vinden
Verificatie van het model
Onze modellen hebben een modulaire structuur en zijn makkelijk te verifiëren en te ontwikkelen
Juridische bijstand
Adviseurs die deel uitmaken van ons team beschikken over de vereiste beroepskwalificaties om met juridische bescheiden te werken conform de Russische, Engelse, Amerikaanse en Canadese wetgeving
Samenwerking met partners
In het stadium van registratie van elke relatie is het van cruciaal belang een eerlijke bedrijfsprocedures te reglementeren. Zo kan men de mogelijkheid van controversiële interpretatie van de voorwaarden uitsluiten en het risico van toekomstige rechtszaken tot een minimum te beperken
M&A markt
We bieden een totaal pakket van diensten aan, te beginnen met juridische expertise (due diligence) en ontwikkeling van de transactiestructuur tot aan de goedkeuring van de eindversies van vastgoedtransacties