Casestudie: Hotels
Negatieve inschatting met positieve gevolgen
Opdracht
Het project voorzag de bouw van een hotel in Sotsji met een totale oppervlakte van ongeveer 5000 m2. Onze taak was de mogelijkheid te evalueren om de kavel voor een appartementenhotel of voor een gewoon hotel te gebruiken. Aanvankelijk moest er op de kavel een appartementencomplex gebouwd worden. We hebben ook een verslag opgesteld voor het aantrekken van kredietfinanciering.
Het proces
We hebben de markt bestudeerd waarbij wij indicatoren analyseerden voor zowel de Grote Sotsji als voor een lokale situatie binnen het voorwaardelijke gebied van het project. Ook hebben wij zorgvuldig de mogelijkheden en beperkingen van de kavel bestudeerd waar de bouw zou moeten plaatsvinden. De kavel had een gunstige locatie voor potentiële gasten: op de eerste lijn van de zee in een van de hoofdstraten in het centrum van het ressort stad van Sotsji, in de buurt van het Centrale Park.

Op basis van een gedetailleerde analyse hebben we een complex financieel model opgebouwd dat rekening hield met vele parameters: van macro-economische omstandigheden tot de verdeling van ontvangsten en uitgaven, evenals in hoeverre de hoogte ervan afhankelijk is van de bezettingsgraad van het object. Helaas was het resultaat van de berekening van de beleggingsprestaties teleurstellend. Als gevolg van wisselkoersschommelingen van de roebel zou het rendement van de bouw op het moment van de analyse een paar decennia duren en was de huidige waarde van het project negatief.

Na het krijgen van negatieve indicatoren die het project als onpraktisch karakteriseren, bespraken we deze bevindingen met de klant. Ons voorstel was de werkomvang voor het opstellen van het rapport te verminderen, wat op zijn beurt de kosten van de klant voor deze studie aanzienlijk kon besparen

Het resultaat voor de klant
We hebben een kort verslag opgesteld dat de sleutelconclusies en redenen van de negatieve prestaties van het project inhield. We hebben ook de resultaten van de analyse met de klant besproken. De klant was dankbaar dat we het project gewetensvol hadden benaderd zonder aannames te overschatten en tegelijkertijd een manier hadden gevonden om onnodige kosten te vermijden (van adviesdiensten of bestuderen investeringsefficiëntie).

Als gevolg van het werk van ons team is de opdrachtgever financieel voordelig uit het project gestapt en heeft de vrijgemaakte fondsen naar meer rendabele beleggingsideeën overgeheveld.
Oprichtster en senior partner
OLGA FAZULLINA